آزمایش ميكروآلبومين Microalbumin

آزمایش اندازه گيري ميكروآلبومين

Microalbumin

به روش الايزا

تست ميكروآلبومين، برای تشخیص اولیه و زود هنگام  نارسایی کلیه است. این آزمایش مقادير بسيار كم آلبومین را که در مراحل اولیه و چند سال قبل از  آسیب کلیوی در ادرار ظاهر میشود، را اندازه گيري مي نمايد.به خصوص در افراد دیابتی و فشار خون بالا.

این تست میتواند مقادیر بسیار کم آلبومین را در مراحل اولیه و بسیار خفیف بیماری حداقل ۵ سال قبل از آسیب جدی کلیه تشخیص دهد.

Microalbumin آزمایش میکرو آلبومین -لب جو - LABJOO

میکروآلبومین در ادرار

کار اصلی کلیه ها در بدن دفع مواد زاید و اضافی تولید شده در بدن و نگه داری و ممانعت از دفع مواد مفید و ضروری بدن از طریق تصفیه خون میباشد . آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود. در غلظت های بالا در خون وجود دارد، اما زمانی که کلیه ها به خوبي كار مي كنند، عملا آلبومین اجازه نشت به داخل ادرار را ندارد. اگر کلیه ها، آسیب دیده یا بیمار شوند، شروع به از دست دادن توانایی خود در فیلتر کردن و ممانعت از دفع این مواد شده و این پروتئین در  ادرار دفع و ظاهر میشود . این حالت معمولا در بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، با افزایش مقدار پروتئین در ادرار با بازتاب افزایش نارسايي کلیه، دیده می شود.

علت درخواست و اهمیت آزمایش میکروآلبومین:

آزمایش میکروآلبومین ادرار معمولا برای بیماران دیابتی (مرض قند) و بیماران فشارخونی تجویز میشود زیرا این دو بیماری شایع، عوامل اصلی آسیب رساندن به کلیه میباشند و کنترل آنها در مراحل اولیه موفقیت آمیز بوده و مانع پیشرفت بیماری و آسیب های جدی تر مثل نارسایی کلیه میشود. آسیب وارد شده به کلیه قابل برگشت نیست. آزمایش میکروآلبومین در بیماران دیابت نوع ۱ حداقل سال یکبار پس از ۵ سال از شروع بیماری و در بیماران دیابت نوع ۲ سالانه از شروع تشخیص بیماری انجام میشود.

مقدار نرمال میکروآلبومین :

مقدار طبیعی میکروآلبومین در ادرار ۲۴ ساعته باید کمتر از ۳۰ میلیگرم باشد. مقادیر بین ۳۰ تا ۳۰۰ میکروگرم میکروآلبومینوری به حساب آمده دلیل بر آسیب اولیه و خفیف کلیه است.

مقادیر بحرانی :Microalbumin آزمایش میکرو آلبومین -لب جو - LABJOO

مقادیر بالاتر از ۳۰۰ میلیگرم در روز دال بر آسیب شدید کلیه است و ماکروآلبومینوری نام دارد. ورزش سنگین، عفونت ادراری، وجود خون در ادرار (مثلا بدلیل سنگ کلیه)، برخی داروها و کم آبی بدن (مثلا هنگام اسهال شدید) نیز میتوانند باعث افزایش میکروآلبومین ادرار شوند

 

افزایش كم در سطوح ميكروآلبومين در ادرار نشان می دهد که فرد در یکی از مراحل بسیار اولیه بیماری کلیوی در حال توسعه قرار دارد. سطوح بسیار بالاي آن نشان می دهد که بیماری کلیه در شکل شدیدتري وجود دارد. سطوح نرمال آن، نمايانگرعملکرد طبیعی كليه است.

افراد دیابتی یا فشار خونی که افزایش میکروآلبومین در ادرار دارند همچنین ۵ تا ۱۰ برابر خطر افزایش یافته برای حمله های قلبی و آسیب شبکیه چشم دارند. مطالعه برای درک این موضوع که آیا افراد غیر دیابتی که افزایش میکروآلبومین در ادرار دارند نیز در معرض خطر حمله های قلبی هستند یا خیر هنوز ادامه دارد.

نوع نمونه و شرایط وزمان نمونه گیری برای آزمایش میکروآلبومین ادرار:

این آزمایشنیاز به ناشتایی نداشته و روی یک نمونه ادرار صبحگاهی یا نمونه ادرار ۲۴ ساعته جمع آوری شده ،انجام میشود . اگر میکروآلبومین ادرار صبحگاهی بالاتر از حد طبیعی باشد ممکن است پزشک بخواهد نتیجه را با ادرار ۲۴ ساعته تایید کند یا ۱ تا ۲ نوبت دیگر با فاصله زمانی ۱ تا ۲ ماهه آزمایش درخواست کند که از همیشگی بودن دفع آلبومین اطمینان یابد. ادرار ۲۴ ساعته حین جمع آوری تا تحویل به آزمایشگاه باید در یخچال نگهداری شود.

آزمایشات تکمیلی یا تاییدی برای نارسایی کلیه :

(آزمایش اولیه یا غربالگری : Microalbumin and Microalbumin/Creatinine Ratio)

آزمایشات تکمیلی :

Albumin; Creatinine; Glucose; A1C

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *